Organisaties in Putten

Ontdek onze 90 organisaties en initiatieven

Bibliotheek Noordwest Veluwe
Onze Bibliotheek is dé ontmoetingsplek voor alle bewoners van de Noordwest Veluwe die graag lezen, leren of hun taal- of digitale vaardigheden willen ontwikkelen. In hun eigen tempo, betaalbaar, en in een veilige omgeving.
Tactus Verslavingszorg
Tactus Verslavingszorg* Preventie; gericht op voorlichting, deskundigheidsbevordering professionals, vroegsignalering, interventie bij signalering beginnende problematiek middelengebruik, toeleiding passende zorg, hulp voor naasten, KOPP/KOV groepen; Kinderen Ouders Psychiatrische Problematiek, Kinderen Ouders Verslavingsproblematiek* Voorzorg; outreachend ambulant hulpverlenen gericht op burgers waar zorgelijke signalen worden geuit ten aanzien van middelengebruik en verslaving Lees meer...
Lwengo Kids Foundation
Het primaire doel van Lwengo Kids Foundation is het werven van sponsors in Nederland om de allerarmste kinderen in Lwengo, Uganda, ook naar school te kunnen laten gaan tot zij dusdanig opgeleid zijn dat zij zelfstandig een inkomen kunnen verwerven.
De Schuilplaats - School met de Bijbel
De Schuilplaats is een christelijke basisschool gevestigd in Putten voor de wijken Husselerveld, Bijsteren en Rimpeler. Met ongeveer 360 leerlingen en ruim 30 enthousiaste medewerkers maken we onze school tot een veilige Schuilplaats. Als team spannen wij ons dagelijks in om de kinderen zo goed mogelijk onderwijs te geven. Vanuit onze christelijke identiteit willen wij leren en leven in de voetsporen van Jezus Christus. Door middel van een goede samenwerking met ouders willen wij een school z Lees meer...
Basischool met de Bijbel Huinen
Huinen heeft een christelijke grondslagDit betekent dat de bijbel als het Woord van God voor ons het hoogst gezaghebbend boek is. Al onze waarden en normen worden aan de Bijbel ontleend. De Bijbelse uitgangspunten bepalen onze visie op mens en maatschappij, onze omgang met elkaar, ons pedagogisch en didactisch handelen en de regels die we op onze scholen hanteren. Van alle ouders/verzorgers wordt verwacht dat zij de identiteit van de school onderschrijven of respecteren.
Diermen - school met de Bijbel
De Bijbel, als Woord van God, neemt een centrale plaats in in ons onderwijs. Wij geloven dat het Woord van God van alle tijden is en voor ons allemaal een boodschap heeft. De boodschap is dat Jezus Christus geleden heeft en gestorven is om het tussen God en de mensen weer goed te maken. We geloven in de opstanding van de Heere Jezus, waardoor wij mogen weten dat er door Hem eeuwig leven mogelijk is.
Steenenkamer - School met de Bijbel
De Bijbel, als Woord van God, neemt een centrale plaats in in ons onderwijs. Wij geloven dat het Woord van God van alle tijden is en voor ons allemaal een boodschap heeft. De boodschap is dat Jezus Christus geleden heeft en gestorven is om het tussen God en de mensen weer goed te maken. We geloven in de opstanding van de Heere Jezus, waardoor wij mogen weten dat er door Hem eeuwig leven mogelijk is.
Van Damschool
Onze school is een basisschool met de Bijbel. Het onderwijs is dus gebaseerd op de Bijbel, het Woord van God. Het evangelie van Jezus Christus staat centraal. Deze blijde en actuele boodschap van genade en verzoening willen we van harte uitdragen. Als christelijke school willen we vanuit het Bijbels principe werken, waarin het liefhebben van God en de naaste centraal staat. Zo is ieder kind een schepping van God, ieder kind is uniek. We willen deze overtuiging zichtbaar maken in onze schoolor Lees meer...
Basischool met de Bijbel Ichthus
Ichthus betekent Jezus Christus, Gods Zoon, onze Verlosser.Identiteit en kwaliteit zijn de kernwaarden waar school en team voor staan en ook uit willen dragen. We zien dat terug in de dagelijkse praktijk in het bieden van veiligheid en geven van vertrouwen.De school staat prachtig in het groen, vlak naast het park de Groene Scheg in het mooie dorp Putten
Basisschool met de Bijbel de Akker
De Bijbel is voor ons als school erg belangrijkHet is het uitgangspunt van ons werken en elke dag staat er tijd gereserveerd om bezig te zijn met de Bijbel. Wij geloven dat het Woord van God van alle tijden is en voor ons allen een boodschap heeft. De boodschap dat Jezus Christus geleden heeft en gestorven is om het tussen de mensen en God weer goed te maken. En we geloven in Zijn opstanding, waardoor wij mogen weten dat er door Hem eeuwig leven is. Dit proberen wij op het niveau van d Lees meer...
Basisschool met de Bijbel Bij de Bron
Onze school is een basisschool met de Bijbel. Het onderwijs is dus gebaseerd op de Bijbel, het Woord van God. Het evangelie van Jezus Christus staat centraal. Deze blijde en actuele boodschap van genade en verzoening willen we van harte uitdragen. Als christelijke school willen we vanuit het Bijbels principe werken, waarin het liefhebben van God en de naaste centraal staat. Zo is ieder kind een schepping van God, ieder kind is uniek. We willen deze overtuiging zichtbaar maken in onze schoolor Lees meer...