Organisaties in Putten

Ontdek onze 75 organisaties en initiatieven

Bibliotheek Noordwest Veluwe
Onze Bibliotheek is dé ontmoetingsplek voor alle bewoners van de Noordwest Veluwe die graag lezen, leren of hun taal- of digitale vaardigheden willen ontwikkelen. In hun eigen tempo, betaalbaar, en in een veilige omgeving.
Humanitas
Heb jij affiniteit met financiële vragen? Vind jij het leuk om mensen echt verder te helpen en zo het verschil te maken? Dan zoeken we jou voor ons financieel café, de thuisadministratie en/of financiële begeleiding van statushouders in Putten.
Consulent samenleving- Jeugd
Toegang voor specialistische jeugdzorg
Tactus Verslavingszorg
Tactus Verslavingszorg* Preventie; gericht op voorlichting, deskundigheidsbevordering professionals, vroegsignalering, interventie bij signalering beginnende problematiek middelengebruik, toeleiding passende zorg, hulp voor naasten, KOPP/KOV groepen; Kinderen Ouders Psychiatrische Problematiek, Kinderen Ouders Verslavingsproblematiek* Voorzorg; outreachend ambulant hulpverlenen gericht op burgers waar zorgelijke signalen worden geuit ten aanzien van middelengebruik en verslaving Lees meer...
Zorgerf Buiten-Land en Buiten-Verblijf
Het Zorgerf biedt kleinschalig wonen en dagbehandeling voor mensen met dementie op een prachtige, landelijke omgeving in Putten. Hierbij is het motto voluit leven met dementie en activeren wij de mensen zoveel mogelijk. Bij dit ruime aanbod van activiteiten zijn vrijwilligers onmisbaarBinnen het Zorgerf zijn er veel verschillende taken mogelijk van dierenverzorging, tuinieren, gezelschap bieden tot aan wandelen. Hier kan je jouw talenten optimaal inzetten. Jouw werk wordt hier écht ge Lees meer...
Lwengo Kids Foundation
Het primaire doel van Lwengo Kids Foundation is het werven van sponsors in Nederland om de allerarmste kinderen in Lwengo, Uganda, ook naar school te kunnen laten gaan tot zij dusdanig opgeleid zijn dat zij zelfstandig een inkomen kunnen verwerven.
Zorgcentrum Oranjehof
Zorgcentrum Oranjehof biedt dagbesteding aan vanuit een christelijk identiteit. Deze dagbesteding is voor ouderen met als doel om zolang mogelijk thuis te wonen, of om mantelzorgers te ontlasten. In Oranjehof bieden we structuur en activiteiten aan om uw geheugen en lichaam fit te houden. Naast structuur, begeleiding en activiteiten heeft u ook gewoon een fijne en gezellige dag.Mensen met een verstandelijke beperking of een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen aan de slag in ons werkatel Lees meer...
Jeugd-Punt
Jeugd-Punt is er voor alle jongeren in Putten, dus ook voor jou! We bieden coaching, weerbaarheidstrainingen en verschillende activiteiten als spelletjesmiddagen en inloopavonden aan. Het liefst allemaal in samenwerking met jou (en je omgeving), want jij weet tenslotte het beste wat je wil. Heb je een hulpvraag of een tof idee? Laat het weten!
Inclusiepanel Putten
Putten is voor iedereen. Ook voor mensen met een beperking of handicap. Iedereen moet toegang hebben tot winkels en openbare gebouwen. Iedereen moet kunnen meedoen met sporten en werken. Iedereen moeten op een geschikte plek kunnen wonen. En iedereen moet van A naar B kunnen komen. Kortom: in de gemeente Putten willen we dat iedereen mee kan doen. En zich welkom voelt, met of zonder beperking.Inclusieagenda Omdat niet iedereen zomaar mee kan doen, heeft de gemeente Putten een  Lees meer...
Icare Thuisbegeleiding
Icare Thuisbegeleiding versterkt de eigen regie van de cliënt. Passende ondersteuning, praktisch en oplossingsgericht. De focus ligt op wat de cliënt wél kan.
Huisartsenpraktijk Weenink-Meulenaar
In de huisartsenpraktijk zijn de laatste jaren veel taken veranderd. Praktijk Weenink-Meulenaar gaat ook mee met de tijd en streeft ernaar de beste zorg te leveren. Sinds 2015 zijn we een pre-GEZ praktijk. GEZ betekent Geintegreerde Eerstelijns Zorg.De huisartenspraktijk maakt deel uit van het samenwerkingsverband ‘Stichting Eerstelijnszorg Da Costa’. Naast verschillende huisartsenpraktijken zijn de apotheek, een fysiotherapiepraktijk en een psychologenpraktijk de initiatiefnemers. Lees meer...
VELUWE FM
VELUWE FM is de streekomroep van de Noordwest Veluwe, maar richt zich specifiek op Ermelo, Harderwijk en Putten.www.veluwefm.nl