Organisaties in Putten

Ontdek onze 4 organisaties en initiatieven

Icare Thuisbegeleiding
Icare Thuisbegeleiding versterkt de eigen regie van de cliënt. Passende ondersteuning, praktisch en oplossingsgericht. De focus ligt op wat de cliënt wél kan.
Profila Zorggroep
EBC Zorg wil gehoor geven aan Gods opdracht om op te komen voor kwetsbare mensen in de samenleving door hen aandacht, hoop en perspectief te bieden naar geest, ziel en lichaam. Dit doet EBC Zorg met behulp van deskundige en liefdevolle zorg.
Coöperatie Zorgaanbieders Midden NL
De coöperatie bundelt de krachten van diverse kleinschalige zorgaanbieders. Hiermee wordt de behoefte ingevuld voor deze zorgaanbieders om zich gezamenlijk te profileren richting derde partijen, zoals gemeenten en zorgkantoor.De aangesloten organisaties bieden in diverse gemeenten voor Wmo-, en Jeugdzorg- geïndiceerde inwoners:Dagbesteding/GroepsbegeleidingIndividuele begeleidingOndersteuning bij AutismeGroepsbegeleidingThuishulp Lees meer...
Vluchtelingenwerk Nederland
VluchtelingenWerk ondersteunt vluchtelingen en asielzoekers van het moment dat ze worden opgevangen in Nederland totdat ze zelfstandig hun weg hebben gevonden.