Tactus Verslavingszorg

non-profit organisatie
Zorg

Tactus Verslavingszorg

* Preventie; gericht op voorlichting, deskundigheidsbevordering professionals, vroegsignalering, interventie bij signalering beginnende problematiek middelengebruik, toeleiding passende zorg, hulp voor naasten, KOPP/KOV groepen; Kinderen Ouders Psychiatrische Problematiek, Kinderen Ouders Verslavingsproblematiek

* Voorzorg; outreachend ambulant hulpverlenen gericht op burgers waar zorgelijke signalen worden geuit ten aanzien van middelengebruik en verslavingsproblematiek, alwaar geen hulpvraag wordt geuit of zorgmijding een rol speelt. Voorlichting, motivering tot verandering, behandelinterventies, toeleiding naar passende zorg, deskundigheidsbevordering professionals.

* Behandeling; ambulant, klinisch, individueel, groepsgericht

* Intact; aanbod ervaringsdeskundigheid. Voorlichting, zelfhulp, hulp voor naasten. Individueel, groepsgericht.

Wie

Kinderen
Jongeren
Volwassenen
Senioren

Contact

Klantcontactcentrum
Contactpersoon

Neem contact op met Klantcontactcentrum:

1